تبلیغات
معراج - اندیشه مطهر (امامت و رهبری) 3
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

58ـ این جمله را اهل تسنن روایت کرده اندکه ............می گفت:شیطانی هست که گاهی بر من مسلط می شود و مرا به غلط می اندازد.ص70

الف ـحضرت علی(ع)         ب ـ عمر       ج ـ عثمان             د ـ ابوبکر

59-کتابهایی نظیر .......و......شیع دراین است که ثابت کنند احادیث تنصیص حضرت علی (علیه السلام) توسط پیامبر متواترند.ناقلان حدیث غدیر ازقرن اول تاچهاردهم در آنها ذکر شده اند.ص73

الف ـنهج البلاغه ـ الغدیر   ب ـ بحارالانوارـ الغدیر   ج ـالغدیر ـ عبقات الانوار   دـبحارالانوارـ عبقات الانوار

60ـکدامیک از ماههای زیرازماه های حرام نمی باشد؟ص75

الف _ذی القعده         ب ـ ذی الحجه          ج ـمحرم         دـ رمضان

61.. پیام حدیث « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة » چیست ؟

الف : اگر انسان امام عصر خود را نشناسد، در مرگ جاهلیت مرده است.

ب : اگر انسان مورد توجه یک ولی کامل نباشد ، مانند این است که در جاهلیت مرده است.

ج : اگر انسان امام عصر خود را کامل  نشناسد ، در جاهلیت مرده است.

د : اگر انسان مورد توجه امام عصر خود نباشد ، در جاهلیت مرده است.

62. ولی دراصل یعنی :

الف : امام                        ب : منجی                       ج : رهبر                  .د : سرپرست

63.درصورت عدم ابلاغ پیامبر(صلی الله علیه و آله )در رابطه با مسئله ولایت «همه چیز کأن لم یکن» است؛یعنی :

الف : ولایت و رهبری بی فایده می شود ب : اساس شیعه ویران می شود. ج : شیرازه اسلام از هم می پاشد د : سقوط حکومت شیعیان

64. کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ص84

الف : آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا » بعد از واقعه غدیر خم نازل شده .

ب : آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا » قبل از واقعه غدیر خم نازل شده .

ج : آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا » در روز عید غدیر خم نازل شده .

د :  هیچکدام

بخش آیه الیوم و مسئله امامت

65. منظور از کلمه یوم در آیه مبارکه : «الیوم یئس الّذین کفروا من دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا » کدام روز است ؟ ص87

الف : روز بعثت   ب :روز فتح مکّه    ج : روز قرائت سوره برائت به وسیله امیرالمؤمنین(علیه السلام) در منی      د :روز عید غدیر

66........................ از معتبرترین کتاب های تاریخ اسلامی که شیعه و سنی آن را معتبر می شمارند است. ص98

الف :تاریخ یعقوبی       ب : تاریخ اسلام             ج : تاریخ شیعه                د: موارد ب و ج

67. به اتفاق جمیع مفسرین آخرین سوره نازل شده بر پیامبر (صلی الله علیه و آله )کدام سوره مبارکه است ؟ ص91

الف : سوره مبارکه ناس         ب : سوره مبارکه کوثرج : سوره مبارکه مائده                    د : سوره مبارکه نصر

68. آیه مبارکه «انّا فتحنا لک فتحاً مبینا...» «سوره مبارکه فتح (آیات 1 و 2 » »  ص92

الف : روز فتح مکه          ب : روز بعثت             ج : روز غدیر             د : روز قرائت سوره مبارکه برائت در منی

69مقصود از خبر واحد در علم حدیث چیست؟ص76

الف-ناقل آن یك نفر باشد    ب-خبری كه نقل آن در حدی است كه مفید یقین نیست

ج-خبری كه ناقل آن ده نفر باشد    د-خبری كه منبع آن معتبر و موثق است

70-در كدام حدیث پیامبر اكرم(ص)در موردعلی((علیه السلام))فرمودند:نسبت تو به من همان نسبتی است كه هارون به موسی داشت به استثنای نبوت.ص78

الف-حدیث منزلت     ب-حدیث غدیر     ج-حدیث ثقلین     د-هیچكدام

71-اولین و آخرین جنگ میان اعراب ورومی ها در زمان پیغمبر بود و در شمال مدینه رخ داد:ص78

الف-غزوه احد     ب-غزوه خندق     ج-غزوه تبوك     د-غزوه بدر

72-كتاب ارزشمند عبقات الانوار از كیست؟ص80

الف-میر حامد حسین     ب-آقای امینی     ج-ملاعلی قوشچی     د-ابن هشام

73-این آیه شریفه چه زمانی نازل شده است؟«الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی...»ص84

الف-قبل از واقعه غدیرخم     ب-بعدازواقعه غدیرخم     ج-درواقعه غدیرخم     د-هیچکدام

74. چرا رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) عنایت داشتند که مکه بدون خونریزی فتح شود ؟ ص 93

الف : حرمت کعبه                               ب : عدم شبیه سازی اصحاب فیل و اصحاب پیامبر در اذهان عمومی

ج : عدم آمادگی نیروهای نظامی                د : موارد الف و ب

75. طبق آیه 10 سوره مبارکه حدید : (در نزد خدا مردمی که قبل از فتح مکه برای اسلام فداکاری جانی و مالی کردند با آنان که بعد از فتح مکه این چنین کردند برابر نیستند ) زیرا :  ص93

الف : ایمان بعد از فتح مکه ارزش ایمان قبل از فتح مکه را نداشت.

ب : ایمان قبل از فتح مکه ارزش ایمان بعد از فتح مکه را نداشت.ج : ارزش ایمان در هر دو دوره برابر بود.د: هیچکدام

76. بنا بر نزول کدام سوره مبارکه مشرکین از شرکت در مراسم حج محروم شدند ؟ص 95

الف : سوره مبارکه فتح  ب : سوره مبارکه کوثرج : سوره مبارکه برائت               د : سوره مبارکه نصر

77. قدیمی ترین کتاب تاریخی اسلام ............................. است. ص98

الف : الغدیر             ب : تاریخ یعقوبی         ج : تاریخ شیعه             د : هیچکدام

78. خداوند در آیه (3) سوره مائده می فرماید :

« از این روز ددیگر فعالیت کافران علیه شما به پایان رسید از ناحیه آنها بیمی نداشته باشید،از من بترسید» از من بترسید یعنی چه ؟ ص100

الف : منظور این است که خداوند هر نعمتی را به هر قومی ارزانی بدارد از آنها نمی گیرد ، مگر اینکه آن مردم خودشان را از قابلیت بیاندازند.

ب : منظور از ترس از خدا تقوای الهی است نه ترسی که از کافران برای آسیب به دین وجود دارد.

ج : یعنی از خدا بترسید ؛ چون ممکن است اراده خدا بر تسلط کافرین بر شما باشد.د : همه موارد

79. ........................... آیاتی هستند که با توجه به مفهوم آنها ،  چند استدلالی می باشند. ص101

الف : آیات محکم    ب : آیات متشابه            ج : موارد الف و ب           د : هیچکدام

80. در صورت چند استدلالی بودن آیات مبارکه قرآن کریم باید به................................ رجوع شود. ص101

الف : سایر مفسرین قرآن کریم ب : پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) ج : اهل بیت (علیهم السلام)   د : آیات محکم (مادر)

81. چرا امیر المؤمنین (علیه السلام) در جلسه شورای پس از عمر شرط آخر عبد الرحمان بن عوف را نپذیرفتند ؟ ص106

الف : زیرا سیره شیخین به سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نزدیک نبود.

ب : زیرا سیره شیخین با سیره امیر المؤمنین (علیه السلام) مغایر بود.

ج : زیرا با قبول شرط فوق ، صحّه بر انحرافات وارد شده توسط  شیخین در دین مبین اسلام می گذاشتند.د : موارد الف و ب

82. مسئله تفاضل یعنی : از بین بردن تساوی و فرق گذاشتن بین مهاجرین انصار و غیر اینها، در زمان چه کسی استفاده شد ؟ ص106

الف : امیر المؤمنین (علیه السلام) ب : عمر ج : ابوبکر        د : عثمان                                              

83. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) در کدام مورد مسئله امامت و حضرت علی(علیه السلام) را بیان فرمودند ؟ ص108

الف : جنگ تبوک              ب : جنگ خیبر            ج : در اوایل بعثت     د : همه موارد

84. چرا امامت امیر المؤمنین (علیه السلام) به صراحت در قرآن ذکر نشده است ؟ ص109

الف : مبنای قرآن بر این اصل استوار است که مسائل به صورت اصل بیان می گردد نه به صورت شخصی و فردی.

ب : برای جلوگیری از علم شدن مخالفان برای تحریف قرآن ج : موارد الف و ب د : هیچکدام

بخش: امامت در قرآن

85. بنا بر آیه مبارکه تطهیر رجس در قرآن یعنی : ص117

الف : هر چه قرآن از آن نهی می کند.  ب : هر چه که گناه شمرده می شود.ج : گناهان اعتقادی ، اخلاقی ، عملی     د : همه موارد

86. مفاد آیه مبارکه تطهیر و آیه (33) سوره مبارکه احزاب چیست ؟ ص119

الف : مدح اهل بیت    ب : تطهیر وعصمت اهل بیت (علیه السلام ) از گناه و معصیت

ج : خوف و رجا                                                    د : تهدید و امر

87. در بین شیعه امامت پدیده و مفهومی است درست نظیر........................... ؛ آن هم عالیترین درجات آن. ص127

الف : نبوت                ب : حکومت                   ج : خلافت                    د : انسانیت

88. هدف از فرمان ذبح فرزند به حضرت ابراهیم (علیه السلام ) چه بود ؟ ص 129

الف : ذبح اسماعیل ب : ظهور اسلام و تسلیم حضرت ابراهیم (علیه السلام ) ج : ظهور اسلام و تسلیم حضرت اسماعیل (علیه السلام ) 

     د : ظهور اسلام و تسلیم در این پدر و فرزند

 

89- ابلاغ امامت به  حضرت ابراهیم (علیه السلام ) در چه دوره ای از حیات نورانی ایشان می باشد ؟ ص130

الف : اوایل عمرشریف           ب : قبل از نبوت      ج : اوایل نبوت          د : اواخر نبوت

90-. عصمت از گناه بستگی دارد  به .............................. . ص137

الف : امام بودن یا نبودن انسان                               ب : بزرگ یا کوچک بودن گناه

ج : درجه ایمان انسان به گناه بودن آن گناه                     د : ازدیاد تعداد دفعات انجام گناه

91. ............................ یعنی صاف کردن مال ، پاک کردن مال و حتی پاک کردن روح و نفس. ص142

الف : زکات              ب : خمس                ج : صدقه                د : رد مظالم

92. به وسیله ...................... است که خداوند دلایل خود را در بیان مردم حفظ و نگهداری می کند. ص150

الف : توحید              ب : انبیا                  ج : حجت ها             د : علما

93. کتاب« الحجه » از کیست ؟ ص152

الف : خواجه نصیر الدین طوسی    ب : کلینی   ج : شیخ حرّ عاملی    د : علّامه مجلسی

94. امام صادق (علیه السلام ) در جواب مرد زندیق که از ایشان پرسید ؛ تو انبیاء و رسل را به چه دلیل اثبات می کنی ، بر چه مسئله ای تکیه کرد ؟ ص153

الف : توحید                            ب : نبوت           ج : امامت                         د : عدل

95. این حدیث از کدام شخصیت بزرگوار است ؟(( اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند یکی از اینها باید حجت خدا روی زمین باشد)) ص157

الف : امام صادق (علیه السلام )  ب : امام باقر (علیه السلام ج : امام رضا  (علیه السلام )      د : پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله

96. ....................... زمام دین، نظام مسلمین ، صلاح دنیا ، عزّت مؤمنین و اسّو ریشه اسلام و شاخه بلند اسلام است. ( امام رضا (علیه السلام ) ) ص161

الف : نبوت            ب : توحید               ج : امامت                             د : عدل

97. چرا همگی یا اکثر اهالی اندلس سنی بودند ؟ ص162

الف : چون همه با شیعه عناد داشتند.             ب : چون اندلس را ابتدا اموی ها فتح کردند

ج : چون با مذهب شیعه آشنایی  نداشتند.                         د: همه موارد

. خلیفه به چه معناست ؟ ص164

الف : ناصر                       ب : جانشین              ج : هم قسم                            د : هیچکدام

98-آیات شریفه 30و31سوره مباركه بقره«و اذقال ربك للملائكه انی جاعل فی الارض خلیفه ....»دربیان مقام چه كسی است؟ص147

الف-حضرت محمد(صل الله علیه واله)    ب-حضرت علی((علیه السلام))     ج-همه امامان معصوم      د-اولین انسان حضرت آدم(ع)

99-این تعابیر حضرت علی ((علیه السلام))در حكمت 139نهج البلاغه در مورد چه كسانی است؟ص151

«علم برآنها تهاجم میكند نه آنها برعلم و آن علمی كه به آنها هجوم می آورد بصیرت را به معنای حقیقی به آنها می دهد و روح یقین را مباشرتا واجد هستند...»

الف-انبیا      ب-مومنان و صالحین     ج-حجج الله     د-انصار و مهاجرین