تبلیغات

با سلام

 مجموعه کوچک زیرتلاش چند تن از برادران شیعه مان ، سوالات ما شیعیان ، از اھل سنت است. باشد که در آنان تفکر کنیم. و به تایید قران : لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر: یعنی اگر گوش میکردیم و تفکر میکردیم از جھنمیان نبودیم.

 ھمیچنین میفرماید: و بَشِّرعبادی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه أُوْلَئِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللَّھُ وَأُوْلَئِكَ ھُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ 

 (سوره زمر آیھ ١٨)