تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 10
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان عنایت
یكى از براهینى كه بر وجود امام علی علیه السلام استدلال مى شود برهان عنایت است .
عنایت در لغت به معناى اراده و قصد است و در اصطلاح تعریفات گوناگونى براى آن شده است .
شیخ اشراق مى گوید(( عنایت احاطه حق تعالى به چگونگى نظام كلى و به آنچه كه تمام این مجموعه بر آن است مى باشد ))
فخر رازى مى گوید)) عنایت یعنى علم خداوند به اینكه اشیا به چه حالتى باشند تا بر بهترین و كامل ترین وجه واقع شوند ((
صدر المتاءلهین مى گوید: )) نظام معقول كه نزد حكما عنایت نام دارد مصدر همین نظام موجود است پس این عالم موجود در نهایت خیر و فضیلت ممكن است ((وجوب وجود امام را از طرق برهان عنایت به دو بیان مى توان تقریر كرد:
1- آفرینش هستى بهترین و نیكوترین نظام ممكن است . لازمه این گفتار لزوم وجود امام در آفرینش است وگرنه نظام ، احسن نخواهد بود. لذا به همان دلیل و برهانى كه تكلیف و بعثت ضرورت دارد وجود مستمر امام نیز ضرورت دارد.
2- خداوند براى كمال یابى هر موجودى كه در این عالم رنگ هستى مى گیرد همه نوع ابزار ضرورى و غیر ضرورى را در اختیارش گذاشته تا به كمال برسد ، چگونه ممكن است انسانى كه در دامان همین طبیعت است از این قانون استثنا شده و ارتقاى معنوى او نادیده گرفته شود؟