تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 13
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان علت غایى چگونه بر امامت امام علی علیه السلام دلالت دارد؟
در علم كلام در مبحث افعال الهى به این نكته اشاره شده كه افعال خداوند داراى هدف و غرض است   

دلیل غایت مندى افعال خداوند آن است كه فعل بدون هدف ، عبث و لغو است وانجام چنین كارى از خداوند قبیح مى باشد. قرآن كریم نیز در تاءیید هدفمند بودن افعال خداوند مى فرماید: و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین؛  و آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است به بازى نیافریدیم
حكما و فلاسفه الهى مى گویند: در قوس صعود از هیولى تا وجود محض ، هر مرتبه عالى ، غایت و ثمره براى مرتبه دانى و پایین تر است . ونیز به اثبات رسیده كه نتیجه ، علت فاعلیت فاعل است . بنابراین هرگاه در عالم خلقت انسانى نباشد خلقت حیوان و وجود او لغو است و
از طرفى دیگر مى دانیم كه هر فردى از افراد انسان ولو در صورت با افراد دیگر از انسان ها شبیه بوده ، و همگى از افراد نوع واحد منطقى به حساب مى آیند ولى در واقع با یكدیگر اختلاف دارند ، و لذا در روایتى از پیامبر صلى الله علیه و آله مى خوانیم : الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة جوهر انسان ها به مانند معادن طلا و نقره با یكدیگر متفاوت است .
بنابر این ، انسان به مانند درختى است كه میوه آن وجود انسان كامل است ، و او كسى غیر از حجت معصوم خدا در روى زمین نیست . و لذا در روایات مى خوانیم : ... لو بقیت الارض بغیر امام لساخت ؛  اگر زمین بدون امام شود دگرگون خواهد شد.
خلاصه اینكه انسان كامل - كه از او به حجت خدا تعبیر مى شود - از آن جهت كه علت غایى وجود انسان و ... است ، وجودش همیشه ضرورى است .