تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 14
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام علی علیه السلام استدلال مى شود؟
حكما مى گویند: وجود ، حیات ، علم ، قدرت ، رحمت و سایر كمالات از مبدا فیاض بر موجودات پایین نمى رسید مگر آنكه در مرتبه سابق ، بر موجود اشرف رسیده باشد همانند چراغى كه نزد ما روشن است ، ابتدا مكانى كه نزدیك به اوست روشن مى شود ، سپس دورتر از آن استفاده مى كند و ... .
.مى دانیم كه انسان ، اشرف مخلوقات است ، زیرا او اشرف از حیوان و حیوان اشرف از گیاه و گیاه اشرف از جماد است . و به حكم قاعده امكان اشرف ، محال است وجود از مبدا فیاض به جماد برسد قبل از آنكه در رتبه سابق ، به حیوان رسیده باشد ، و همچنین به حیوان برسد قبل از آنكه در رتبه سابق به انسان رسیده باشد. و نیز محال است كه وجود ، حیات ، علم ، قدرت و جمال و جلال و ... از مبدا فیاض بر افراد انسان برسد. قبل از آنكه این كمالات به انسان كاملى كه حجت خدا روى زمین است رسیده باشد.
كلینى به سندش از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود: الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق ؛  حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق خواهد بود.
ونیز مى فرماید: لو لم یبق فى الارض الا اثنان ، لكان احدهما الحجة- اگر در روى زمین جز دو نفر كسى نباشد حتما یكى از آن دو امام خواهد بود