تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 15
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
برهان تجلى اعظم چگونه بر وجود امام علی علیه السلام دلالت دارد؟
تقریر آن چنین است :
وجود اسم اعظم خداوند تجلى اعظم لازم دارد كه همان انسان كامل است كه فردى از او شایسته تر نیست . و آن مظهر اتم و كعبه كل و مظهر اسم اعظم الهى در این زمان ، خاتم اولیا حضرت مهدى علیه السلام است .