تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 17
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
قانون عدم تبعیض در فیض
نبوت و امامت فیض معنوى از طرف خداوند است است
اهل سنت خود را از این فیض محروم كرده و معتقدند كه با فوت پیامبر صلى الله علیه و آله این فیض قطع شده است . حال جاى این سوال است كه چرا امت اسلامى بعد از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله از این فیض محروم باشد؟ مگر از امت هاى پیشین كمتر است ؟ چرا خداوند متعال چنین فیضى - كه همان ارتباط با عالم ربوبى توسط امام است - را به آنها نداده باشد؟
شیعه امامیه این مشكل را حل كرده و به این سؤال پاسخ داده است . امامیه مى گوید این فیض از طریق وحى و نبوت گر چه با فوت پیامبر صلى الله علیه و آله قطع شد ولى از طریق انسان كامل برقرار است كه امروزه در وجود نازنین حضرت مهدى علیه السلام متبلور است .
پروفسور هانرى كربن استاد دانشگاه سوربن پاریس مى گوید: (( به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبى است كه رابطه هدایت الهى بین عالم انسانیَّت و خداوند را به طور مداوم حفظ نموده و ولایت را به صورت زنده تا قیامت ثابت و مستمر نگاه داشته است.