تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 3
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
آیا اگر چوپانی، گله  گوسفند را بدون سرپرست در چمن زار رها كند، مورد مذمت قرار نمی‌گیرد، و آیا همه به او نمی‌گویند كه به آن گوسفندان ظلم شده است؟ حال چگونه است كه در آن شرایط بحرانی زمان رسول الله، در میان چهار دشمن بزرگ((ایران وروم ومنافقین ومرتدین)) و با آن سطح اطلاعاتی پایین مردم، خدا و پیغمبر مردم را بدون هیچ سرپرست و رهبری رها كرده تا خودشان هر كاری می‌خواهند بكنند؟