تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 4
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
  به راستی دینی كه در مورد تمامی‌اعمال و كردار انسان برنامه دارد، از خوردن و خوابیدن و سفر كردن ودستشویی رفتن گرفته تا شكار حیوانات و برخورد با طبیعت، و تا ارتباط با خلق و خالق، آیا ممكن است، در مورد جانشینی پس از رسول الله هیچ سخنی نگفته و هیچ تذكری نداده باشد؟ آیا چند نفر از صحابه، به اهمیت تعیین رهبر پس از رسول الله پی بردند و خودشان برای همه مردم رهبر انتخاب كردند! اما خدا و پیامبر اصلا متوجه این نیاز اساسی نشدند و هیچ كس را برای رهبری امت تعیین نكردند؟ به راستی عقل آن چند صحابه بیشتر از پیامبر بوده است؟!!!!