تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 6
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
آیا می‌توان تصور كرد كه رأی 51 درصد بر 49 درصد رهبری كند. چگونه ممكن است فقط به خاطر جابه جا شدن یك رأی سرنوشت كل ملت به دست شخص دیگری داده شود؟