تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 7
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
اهل سنت بر این عقیده هستند كه امامت از فروع دین است نه از اصول دین؛ برفرض اینكه امامت از فروع دین باشد، كدام یك از فروع دین را مردم انتخاب كردند كه امام را مردم بخواهند تعیین كنند؟ آیا احكام فروع دین مثل نماز و روزه و زكات و حج و یا احكام مستحبی مثل نوافل و حتی احكام مباح مثل شكار را مردم مشخص كردند یا اهل حل و عقد و یا آن گروهی كه به وسیله مردم روی كار آمده‌اند؟ چطور است كه تمامی‌اصول و فروع دین و همه احكام و اخلاقیات و كل قوانین حقوقی و فقهی توسط خدا تشریع و به وسیله پیامبر تبلیغ می‌شود آنگاه امام و رهبر و كسی را كه مجری و حافظ این احكام است باید مردم انتخاب كنند؟ اگر امامت جزو فروع دین است پس باید مانند تمامی‌فروع دین به وسیله خداوند تعیین شود. اصلا كدام یك از اجزای دین انتخابی است كه امامت انتخابی باشد؟ آیا امامت و خلافت جزو اسلام نیست؟