تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 9
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان فطرت

   آیا می‌شود گفت كه پس از رحلت رسول الله، مردم به حكم فطرت به سراغ تعیین رهبر رفتند ولی خداوند از این امر فطری كه هر فردی به لزوم آن آگاه است صرف نظر نموده و پیامبر اكرم نیز ‌آن را مهمل گذاشتند و از آن غفلت نمودند؟ آیا مردم از خدا و پیامبر نسبت به دین دلسوز تر بودند؟