معراج نوشته های این تارنما توسط اعضا و فعالین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه شیراز نوشته می شود. یا حق! http://meraj-nk.mihanblog.com 2020-09-19T04:54:52+01:00 text/html 2011-08-26T20:12:11+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری گفتگو با خدا http://meraj-nk.mihanblog.com/post/453 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_5_1314283101546117 lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_5_1314283101546117 lang=AR-SA>همه ما پنهانی و در نهان، دل گفته هایی با خدا داریم، کسی از آن خبر ندارد و خود می گوییم و خدا شنونده است. آنچه در این ایمیل می خوانید بخشی هایی از گفتگوهای "من وشما"، با خداست: <BR>همان خدا، همان خدای فراموش شده ای که به گاه بی كسی و درماندگی سراغش را می گیریم ...<BR>همان كه هیچگاه ما را از یاد نمی‌برد!<BR><BR><SPAN style="COLOR: navy">گفتم: خسته‌ام </SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">گفت: "لاتقنطوا من رحمة الله" از رحمت خدا ناامید نشید (زمر/53) </SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: انگار، مرا فراموش کرده ای!</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "فاذکرونی اذکرکم" منو یاد کنید تا یاد شما باشم (بقره/152)<BR></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: تا کی باید صبر کرد؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا" تو چه می‌دانی! شاید موعدش نزدیک باشه (احزاب/63)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای منِِِ کوچک، خیلی دوره! تا آن موقع چه کار کنم؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله" کارهایی که به تو گفتم انجام بده و صبر کن تا خدا خودش حکم کند (یونس/109)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: navy">گفتم: خیلی خونسردی! تو خدایی و صبور! من بنده‌ات هستم و ظرف صبرم کوچک است... یک اشاره‌ کنی تمامه!</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم" شاید چیزی که تو دوست داری، به صلاحت نباشه (بقره/216)<BR></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: "انا عبدک الضعیف الذلیل..." اصلا چطور دلت میاد؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ان الله بالناس لرئوف رحیم" خدا نسبت به همه‌ی مردم (نسبت به همه) مهربان است (بقره/143)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: دلم گرفته </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا" (مردم به چی دلخوش کردن؟!) باید به فضل و رحمت خدا شاد باشند (یونس/58)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: اصلا بی‌خیال! توکلت علی الله </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ان الله یحب المتوکلین" خدا آنهایی را که توکل می‌کنند دوست دارد (آل عمران/159)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: خیلی چاکریم! ولی این بار، انگار گفتی: حواست را خوب جمع کن!</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">گفت: "و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الآخره" بعضی از مردم خدا را فقط به زبان عبادت می‌کنند. اگه خیری به آنها برسد، امن و آرامش پیدا می‌کنند و اگر بلایی سرشان بیاید تا امتحان بشوند، رو گردان میشوند. خودشان تو دنیا و آخرت ضرر می‌کنند (حج/</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(0,102,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>۱۱)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(0,102,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌کنم؛ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "فانی قریب" من که نزدیکم (بقره/186)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: تو همیشه نزدیکی؛ من دورم... کاش می‌شد به تو نزدیک بشوم </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال" هر صبح و عصر، پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد کن (اعراف/205)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: این هم توفیق می‌خواهد!</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ألا تحبون ان یغفرالله لکم" دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟! (نور/22)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: معلومه که دوست دارم مرا ببخشی </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه" پس از خدا بخواهید شما را ببخشد و بعد توبه کنید (هود/90)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: با این همه گناه... آخر چه کاری می‌توانم بکنم؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده" مگر نمی‌دانید خداست که توبه را از بنده‌هایش قبول می‌کند؟! (توبه/104)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: دیگر روی توبه ندارم </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب"(ولی) خدا عزیز و دانا است، او آمرزنده‌ی گناه هست و پذیرنده‌ی توبه (غافر/3)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: با این همه گناه، برای کدام گناهم توبه کنم؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ان الله یغفر الذنوب جمیعا" خدا همه‌ی گناه‌ها را می‌بخشد (زمر/53)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: یعنی اگر باز هم بیابم؟ بازهم مرا می‌بخشی؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "و من یغفر الذنوب الا الله" [چرا كه نه!] به جز خدا کیه که گناهان را ببخشد؟ (آل عمران/</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(0,102,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>۱</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(0,102,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>35)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: نمی‌دانم چرا همیشه در مقابل این کلامت کم میارم! آتشم می‌زند؛ ذوبم می‌کند؛ عاشق می‌شوم! ... توبه می‌کنم </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین" [این را بدان كه] خدا هم توبه‌کننده‌ها و هم آنهایی که پاک هستند را دوست دارد (بقره/222)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>ناخواسته گفتم: "الهی و ربی من لی غیرک" ای خدا و پروردگار من! [آخر] من جز تو كه را دارم؟</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "الیس الله بکاف عبده" خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟ (زمر/36)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: در برابر این همه مهربانیت چه کار می‌توانم بکنم؟ </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمت الی النور و کان بالمؤمنین رحیما" ای مؤمنین! خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب تسبیحش کنید. او کسی هست که خودش و فرشته‌هایش بر شما درود و رحمت می‌فرستند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیاورند. خدا نسبت به مؤمنین مهربان است. ( احزاب/42)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: هیچ کسی نمی‌داند تو دلم چه می‌گذرد </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "ان الله یحول بین المرء و قلبه" خدا حائل هست بین انسان و قلبش! (انفال/24)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR>گفتم: غیر از تو کسی را ندارم </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR>گفت: "نحن اقرب الیه من حبل الورید" ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: navy"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: maroon">با خودم گفتم: خداوند!... خالق هستی!... با فرشته‌هایش!... به ما درود می‌فرستند تا هدایت شویم؟! ...<BR>پس باید ثابت كنم كه شایسته‌ی سلام و درود عرشیانم.<BR>باید گوهر درونم را از هرچه زنگار پاك كنم...</SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-08-25T12:10:56+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری 10 روش مبارزه با کچل شدن http://meraj-nk.mihanblog.com/post/452 <P dir=rtl id=yui_3_2_0_5_1314274340625145 align=center><FONT id=yui_3_2_0_5_1314274340625143 color=#808080><B id=yui_3_2_0_5_1314274340625141><FONT size=2 face=Tahoma><A id=yui_3_2_0_5_1314274340625188 href="http://salijoon.info/" rel=nofollow target=_blank><IMG id=yui_3_2_0_5_1314274340625186 src="http://salijoon.info/mail/900602/fu1130.jpg" width=256 height=218></A></FONT></B></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#808080><B><FONT size=2 face=Tahoma>این</FONT><FONT id=yui_3_2_0_5_1314274340625139 size=2 face=Tahoma> مقاله فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد و قصد توهین به شخص خاصی ندارد.</FONT></B></FONT></P> <P dir=rtl id=yui_3_2_0_5_1314274340625153><FONT id=yui_3_2_0_5_1314274340625151 size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>1.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400" id=yui_3_2_0_5_1314274340625149><FONT id=yui_3_2_0_5_1314274340625147 color=#ff0080>همیشه سر خود را با تیغ بتراشید</FONT></STRONG>. طبق قانون بقای ماده، اگر مویی درنیاید، چیزی هم برای ریختن نخواهد بود. با این تمهید دیگر کچل نمی‌شوید؛ فقط تمام عمر بی‌مو خواهید بود.</FONT></P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P id=yui_3_2_0_5_1314274340625157><FONT id=yui_3_2_0_5_1314274340625155 size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>2. </FONT><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>یکی از دلایل ریزش مو، تغذیه نامناسب است</FONT></STRONG>. با توجه به ارزانی بی‌دلیل ارزاق، حتما در وعده‌های اصلی یا میان‌وعده‌های خود، از موادغذایی مقوی مانند مغز ران، چنجه، شاه میگو، لابستر، شنیسل پری دریایی و... استفاده کنید. اگر مانع ریزش موی سرتان نشوند، باعث خیلی چیزهای دیگر خواهند شد.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>3.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>اگر موهای حساسی دارید، برایشان موسیقی ملایم پخش کنید</FONT></STRONG>. تحقیقات نشان داده موهایی که روزی دو تا سه ساعت در معرض موسیقی قرار می‌گیرند، حساسیتشان برطرف می‌شود؛ یعنی کلا بی‌حس می‌شوند. برای اینکه موهایتان جان سگ پیدا کنند و دیگر با انبر هم نشود آنها را کند، برایشان روزی دو ساعت این آهنگ را پخش کنید: همه چی آرومه/ من چه‌قدر خوشحالم!</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>4. </FONT><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>بدون کلاه‌خود برنامه‌های شاد و مفرح تلویزیون را تماشا نکنید</FONT></STRONG>. تحقیقات یک کارشناس چینی که دیپلم ردی دارد نشان داده هفتاد درصد کسانی که تلویزیون می‌بینند، ناخودآگاه نیمی از موی سرشان را می‌کنند.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>5. </FONT><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>سر جای پارک، گیس و گیس‌کشی نکنید</FONT></STRONG>. همیشه مطمئن باشید بعد از یک ساعت جای پارک پیدا می‌شود؛ ولی موهایتان را که لای انگشت همشهری محترم باقی‌ مانده با هیچ چسبی نمی‌توانید دوباره سرجایش بچسبانید.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>6.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>اگر پیک‌موتوری هستید، از گذاشتن کلاه ایمنی خودداری کنید</FONT></STRONG>. آدم مخش روی آسفالت بپاشد، بهتر است تا کچل بشود. بررسی‌های یک دانشمند کچل روس نشان داده امکان کچل‌شدن کله‌ای که روی جدول پاشیده حوالی صفر است.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>7.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>سرخ‌پوست کچل تاکنون گزارش نشده است</FONT></STRONG>. هر چه سریع‌تر رنگ پوستتان را عوض کنید. البته مطالعات یک انستیتوی کچل درمانی در گوانگجو ثابت کرده با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن باعث مودارشدن نمی‌شود.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>8.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>خواننده شوید</FONT></STRONG>. تا امروز به جز یک مثال نقض، خواننده کچلی دیده نشده؛ اما شنونده کچل تا دلتان بخواهد دیده شده است.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>9.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>سرمربی شوید</FONT></STRONG>. فوتبال معجزاتی دارد که آدم انگشت به دهان می‌ماند. مشاهده شده طرف در دوران بازیکن‌بودن مو نداشته؛ ولی تا شده سرمربی، یک‌دفعه گیس گلابتون شده است.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=Tahoma><FONT color=#0000ff>10.</FONT> <STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT color=#ff0080>از مالیدن قیر داغ روی پوست سرتان با بیل غیربهداشتی جدا خودداری کنید</FONT></STRONG>. چی؟ کدام آدم عاقلی با بیل غیربهداشتی این کار را می‌کند؟ یعنی می‌فرمایید آدم‌های نادان اگر کچل بشوند، اشکالی ندارد؟ آیا می‌دانید آدم نادان کچلی که بیل غیربهداشتی هم دستش باشد، چه‌قدر می‌تواند امنیت جامعه را به خطر بیندازد؟ این را وقتی می‌فهمید که در آرامش مشغول برنزه‌کردن باشید، یک‌دفعه چشم باز کنید و ببینید یک آدم نادان کچل بیل به دست بالای سرتان ایستاده! پس توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرید.</FONT></P> text/html 2011-08-13T20:04:22+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری عبرت از ماجرای قوم یونس http://meraj-nk.mihanblog.com/post/451 <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,160)"><STRONG>امیرالمؤمنین علیه‌السلام در بخشی از خطبه قاصعه (خ 192) فرمودند: «... از حالات زندگی فرزندان اسماعیل پیامبر، و فرزندان اسحاق پیامبر، فرزندان اسراییل «یعقوب» (که درود بر آنان باد) عبرت گیرید، راستی چقدر حالات ملت‌ها با هم یکسان، و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند است!»</STRONG></SPAN></P> <HR> <H2>عبرت از ماجرای قوم یونس</H2> <DIV class=GImg><IMG alt="قاتل درآتش جهنم" align=left src="http://img.tebyan.net/big/1388/09/182826719720642164207729130772528312360.jpg"></DIV> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: green">یونس پیامبر پس از گذشت سی سال دعوت به یکتاپرستی و ناامید شدن از ایمان مردم، عاقبت قومش را نفرین کرد و آن‌ها را از نزول عذاب قطعی خداوند در روز موعود (چهارشنبه برابر با نیمه شوّال) خبر داد و آنگاه از میانشان بیرون رفت.</SPAN></STRONG> در این مدّت دعوت، فقط دو نفر به او ایمان آوردند. یکی عابدی بود به نام تنوخا که او همراه یونس نیز از شهر بیرون رفت و دیگر عالم با ایمان و حکیمی به نام روبیل که او در شهر توقف کرد و به امید نجات قوم میان آن‌ها ماند. روز موعود از همان بامداد آثار و علائم عذاب هویدا شد و ابری که در او بارهای آتش بود اطراف شهر را احاطه کرد و همه در و دیوار آن‌ها سیاه شد. روبیل با صدای بلند فریاد زد: ای مردم من شخص مهربانی هستم نسبت به شما و خیرتان را می‌خواهم. بدانید یونس‌ شخص راست‌گویی است و ما هرگز از او دروغی نشنیده‌ایم. این‌ها همه علامت عذابست! بروید و یونس را پیدا کنید؛ اگر هنوز در میان ما باشد،&nbsp;مطمئن باشید که این‌ها عذاب قطعی نیست؛ و اگر رفته باشد؛ بدانید عذاب قطعی خداوند است. مردم رفتند و جستجو کردند؛ ولی او را نیافتند. آنگاه نزد روبیل آمدند و گفتند: ای روبیل! تو مرد دانشمند و اصلاح جویی هستی، آنچه صلاح می‌دانی، امر کن تا انجام دهیم. رو بیل گفت: من یونس را برای آن طلب می‌کردم تا به او ایمان آورید و خداوند این عذاب را بردارد؛ اکنون که او رفته و غایب است، خدای او که هست!&nbsp; </P> text/html 2011-08-12T19:57:51+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری «علم ضرردار » http://meraj-nk.mihanblog.com/post/450 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">سوره مبارکه بقره<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">آیه شریفه 102<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ… فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ …<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">معنی: (شیاطین) به مردم سحر آموختند ........ مطالبی می آموختند که بتوانند به وسیله ی آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند...........<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">پیام آیه: فراگیری علومی همچون سحر، که تنها برای ضرر زدن به مردم به کار می رود، رفتار شیطانی و در حد کفر است. علم، ابزاری است که اگر از مسیر خود منحرف شود. در راه باطل و منفی به کار خواهد رفت. علم و فن در دست انسان نا اهل، نه تنها سودمند نیست. بلکه صدمه ی بیشتری برای جامعه دارد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بدگهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تیغ دادن در کف زنگی است به که آید علم ناکس را بدست <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مولوی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2011-08-12T19:56:26+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری سوره مبارکه النساء http://meraj-nk.mihanblog.com/post/449 <DIV align=center> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِیًّا حَمِیدًا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>معنی:آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خداست. و ما به کسانی که پیش از شما، کتاب آسمانی به آنها داده شده بود، سفارش کردیم، (همچنین) به شما (نیز) سفارش می‌کنیم که از (نافرمانی) خدا بپرهیزید! و اگر کافر شوید، (به خدا زیانی نمی‌رسد؛ زیرا) برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و خداوند، بی‌نیاز و ستوده است.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2011-08-11T19:54:35+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری معارفی از جزء 4 قرآن کریم http://meraj-nk.mihanblog.com/post/448 <H2>فراز اول: رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون</H2> <DIV class=GImg><IMG alt=قرآن align=left src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/17125528231133229217135164244136249414325442.jpg"></DIV> <P>یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ(106) وَ أَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ(107- آل عمران)</P> <P>روز قیامت چهره‏هایى نورانى و چهره‏هایى تاریك خواهد بود. به آنان كه چهره‏هایشان تاریك است گفته مى‏شود: چرا بعد از اینکه ایمان آوردید كافر شدید؟! پس اكنون به خاطر آن كافری که ورزیدید طعم عذاب را بچشید و به آنان هم كه چهره‏هایشان نورانى است در رحمت الهى مقیم می شوند و براى همیشه در آن مى‏مانند.</P> <P>این یک اصل قرآنی است که حالت و نوع زندگى انسان و نیز پاداش و كیفرهاى او در جهان دیگر در حقیقت تجسمى از اعمال و روحیات و افكار او در این جهان است.(1) به عبارت دیگر: هر كارى كه در این جهان از انسان سر می زند آثار وسیع و گسترده‏اى در روح انسان باقى گذاشته و کم کم چهره جان او را صورتگری می کند. درک این تغییرات در دنیا برای اکثر مردم امری ناممكن است؛ ولى در قیامت که روز ظهور حق و حقیقت و آشکار شدن باطن افراد است(2) آن واقعیت نهفته در جان که در حقیقت چهره واقعی جان انسانهاست رونمایی شده و پدیدار می گردد.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,64)">روسفیدى و روسیاهى در قیامت هم که این آیات به آن اشاره می کنند در حقیقت تجسّم همان حالات و روحیّات انسان در دنیاست. كسانى كه در دنیا ولایت خدا را پذیرفته و تابع دستورات او بوده‏اند؛ خداوند آنها را از ظلمات به نور مى‏برد(3) و در آن روز با چهره‏اى نورانى حاضر مى‏شوند؛ ولى آنان كه به ولایت طاغوت گردن نهاده‏اند، طاغوت‏ها آنان را از نور به ظلماتِ هوس و تفرقه و شرك و جهل سوق مى‏دهند(4) و در قیامت با چهرهایی سیاه و تاریك محشور مى‏شوند.</SPAN></STRONG></P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=SooTitrContent>جاذبه عجیبی که در هوس‏هاى زودگذر، لذات جنسى نامشروع، مقامها و ثروت‏هاى غیر مباح وجود دارد همان جذبه آتش دوزخ است که هر انسانی را به سوی خود می کشاند </DIV></DIV> <H2>فراز دوم: استقامت و تقوا رمز دفع شر دشمنان</H2> text/html 2011-08-10T19:52:05+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری معارفی از جزء سوم قرآن کریم http://meraj-nk.mihanblog.com/post/447 <H2> <DIV class=GImg><IMG alt=قرآن align=left src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/142779539128432514519173986825413146163.jpg"></DIV>توانستن غیر از مجاز بودن است</H2> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,128)">فراز اول: لَا إِکْرَاهَ فیِ الدِّینِ&nbsp; قَد تَّبَینَ‌َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیّ‌ِ (256- بقره)</SPAN></STRONG></P> <P>در دین، هیچ اجباری نیست. همانا راه هدایت از گمراهی، کاملاً مشخص و آشکار شده است.</P> <P>بسیاری با استناد به همین آیه، خود را مجاز به پذیرش و یا عدم پذیرش اصل دین و فروعات آن می‌دانند به این معنا که گمان می‌کنند اجازه دارند اصل دین را بپذیرند یا نپذیرند و یا هر کدام از فروعات دین که مایل به انجامش نبودند را به راحتی کنار گذاشته و از آن بگذرند و جالب‌تر اینکه خیال می‌کنند دیگران هم حق اعتراض به آن‌ها را ندارند؛ نه حق دارند آن‌ها را امر کنند و نه مجازند ایشان را نهی کنند.</P> <P>به راستی اگر چنین تفسیر و برداشتی از آیه صحیح بود دیگر چه دلیلی داشت خداوند کسانی که دین را نپذیرفتند و یا به آن عمل نکردند را با آیات عذاب، تهدید کند؟</P> <P>نکته‌ای که این عده از آن غفلت کرده‌اند این است که <SPAN style="COLOR: rgb(0,128,64)">پیام آیه نفی جبر و اشاره به اصل اراده در خلقت انسان است. خداوند متعال انسان‌ها را به گونه‌ای خلق کرده است که در مقام عمل، توان انتخاب گزینه‌های مختلف و گاه مخالف را داراست. او هم می‌تواند عدالت بورزد و هم ظلم کند؛ هم عبادت کند و هم عصیان نماید؛ اما اینکه کدام گزینه برای او مجاز است و کدام برای او ممنوع، بحث دیگری است. یقیناً انسان اجازه ندارد گزینه‌ای را برگزیند که به ضرر دنیا و آخرت اوست.</SPAN></P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=SooTitrContent>کسانی که در راه خداوند بذل مال می‌کنند ولی به دنبال آن منت می‌گذارند یا کاری که موجب آزار و رنجش اوست انجام می‌دهند در حقیقت با این عمل ناپسند، اجر و پاداش خود را از بین می‌برند.(2) در این بین کسی اجر می‌برد که بتواند کار ارزشمند خود را از این دو آفت نابودگر حف0کند.(3)</DIV></DIV> <P>اگر انسان مختار آفریده شده؛ نه برای آن است که هر کاری که دلش خواست بکند؛ بلکه او آزاد آفریده شد تا آزادانه بین درست و نادرست یکی را انتخاب کند؛(1) درست و نادرستی را که خدا از طریق دین (عقل سالم و نقل معتبر) بیان کرده است. اگر درست را انتخاب کرد کمال است و بهشت و اگر نادرست را برگزید سقوط است و عذاب<STRONG>.</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <H2>دو آفتی که اجر صدقه را نابود می‌کنند</H2> text/html 2011-08-09T19:50:31+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری ابوریحان بیرونی http://meraj-nk.mihanblog.com/post/446 <P dir=rtl id=yui_3_2_0_5_131263890614050 align=right><FONT id=yui_3_2_0_5_131263890614048 color=#000080 size=4 face=Tahoma>روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که فردی پلید و معروف به کارهای ناشایست پای به محل درس و بحث نهاد<SPAN lang=en-us>. </SPAN>شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است<SPAN lang=en-us>. </SPAN>آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند سئوال ساده نمود و رفت<SPAN lang=en-us>.</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#000080 size=4 face=Tahoma>فردای آن روز، شاعر مدیحه سرای دربار، پای به محل درس گذارد تا سئوالی از حکیم بپرسد شاگردان به احترامش برخاستند و او را مشایعت نمودند تا به پای صندلی استاد برسد و دیدند از استاد خبری نیست هر طرف را نظر کردند اثری از استاد نبود!</FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#000080 size=4 face=Tahoma>یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال می نمود در میانه کوچه جلوی استاد را گرفته و پرسید: چگونه است دیروز آدمکشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسنده ایی سرشناس آمده، محل درس را رها نمودید؟!</FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#000080 size=4 face=Tahoma>ابوریحان گفت: یک بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه میزند ، اما یک نویسنده و شاعر خود فروخته کشوری را به آتش می کشد!<BR>شاگرد متحیر به چشمان استاد می نگریست که ابوریحان بیرونی از او دور شد.</FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#000080 size=4 face=Tahoma>ابوریحان بیرونی دانشمند آزاده ایی بود که هیچگاه کسب قدرت او را وسوسه ننمود و همواره عمر خویش را وقف ساختن ابوریحان های دیگر کرد، روانش شاد.</FONT></P> text/html 2011-08-08T21:00:01+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری داستانی از یک درس مهم زندگی http://meraj-nk.mihanblog.com/post/443 <P align=center><STRONG><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 302px; HEIGHT: 171px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://img4up.com/up2/291645257425402.jpg" width=365 height=241></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>یک (روز) خانواده ی لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیکنیک بروند. از آنجا که لاک پشت ها به صورت طبیعی در همه ی موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید تا برای سفرشون آماده بشن! <BR><BR>در نهایت خانواده ی لاک پشت خانه را برای پیدا کردن یک جای مناسب ترک کردند. در سال دوم سفرشان (بالاخره) پیداش کردند. برای مدتی حدود شش ماه محوطه رو تمیز کردند، و سبد پیکنیک رو باز کردند، و مقدمات رو آماده کردند. بعد فهمیدند که نمک نیاوردند! <BR><BR>پیکنیک بدون نمک یک فاجعه خواهد بود، و همه آنها با این مورد موافق بودند. بعد از یک بحث طولانی، جوانترین لاک پشت برای آوردن نمک از خانه انتخاب شد. <BR><BR>لاک پشت کوچولو ناله کرد، جیغ کشید و توی لاکش کلی بالا و پایین پرید، گر چه او سریعترین لاک پشت بین لاک پشت های کند بود! <BR><BR>او قبول کرد که به یک شرط بره؛ اینکه هیچ کس تا وقتی اون برنگشته چیزی نخوره. خانواده قبول کردن و لاک پشت کوچولو به راه افتاد. <BR><BR>سه سال گذشت... و لاک پشت کوچولو برنگشت. پنج سال ... شش سال ... سپس در سال هفتم غیبت او، پیرترین لاک پشت دیگه نمی تونست به گرسنگی ادامه بده . او اعلام کرد که قصد داره غذا بخوره و شروع به باز کردن یک ساندویچ کرد. <BR><BR>در این هنگام لاک پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان از پشت یک درخت بیرون پرید،« دیدید می دونستم که منتظر نمی مونید. منم حالا نمی رم نمک بیارم»!!!!!!!!!!!! !!!!! </FONT></STRONG></P> <P align=center><BR><FONT color=#ff0000><BR><FONT size=2>نتیجه اخلاقی: </FONT></FONT><BR><FONT color=#0000ff><BR><FONT size=2>بعضی از ماها زندگیمون صرف انتظار کشیدن برای این می شه که دیگران به تعهداتی که ازشون انتظار داریم عمل کنن. آنقدر نگران کارهایی که دیگران انجام میدن هستیم که خودمون (عملا) هیچ کاری انجام نمی دیم</FONT></FONT><FONT color=#0000ff></FONT></P> text/html 2011-08-07T21:03:00+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری دیدار دانشجویی مقام معظم رهبری(رمضان89) http://meraj-nk.mihanblog.com/post/213 <P>نکاتی از بیانات ارزشمند ایشان:</P> <P>1.خالص كردن جامعه با فشار و حركتهای تند به وجود نمی آید و اسلام نیز كسی را مأمور نكرده است كه اشخاص ضعیف الایمان را به بهانه خالص كردن جامعه، از دایره خارج كنند.</P> <P>2.متأسفانه زیرساختهای تولید كالاهای فرهنگی&nbsp;&nbsp;در طول زمان فراهم نشده و حتی در برخی دولتها زیر ساختهای فرهنگی و اعتقادی تخریب هم شده است.</P> <P>3.نمی شود محیط دانشگاه را كه آماج توطئه های دشمن است، به حال خود رها كرد و طبعاً مسائل انضباطی لازم است اما تندروی در هر زمینه ای از جمله در این زمینه خوب نیست.</P> <P>4.با اشاره به سخنان یكی از دانشجویان درباره تجمع چندی قبل شماری از دانشجویان در مقابل مجلس در انتقاد از مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد افزودند: در این زمینه اظهار نظری نمی كنم البته شعارهای اكثر تجمع كنندگان بد نبود اما برخی شعارهای تند دادند كه طبعاً این دانشجویان نیز باید نقدپذیر باشند.</P> <P>5.درباره سخنان یكی از دانشجویان در انتقاد از عملكرد برخی همكاران رئیس جمهور افزودند: من در این زمینه ورود و قضاوتی نمی كنم البته ممكن است اشكال و ایراد وارد باشد اما باید مسائل را اصلی – فرعی كرد و مراقب بود كه مسائل درجه دوم، جای مسائل اصلی و تعیین كننده را نگیرد.</P> text/html 2011-08-06T20:32:18+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری روزه داری وسلامت جسمی http://meraj-nk.mihanblog.com/post/46 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>• </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>رسول گرامی اسلام می فرماید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>)) : </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>صومواتصحوا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>))</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>. یعنی روزه بگیرید تا تندرست باشید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . <BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-width: 90%" lang=AR-SA>آثار</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-width: 90%" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-width: 90%" lang=AR-SA>مثبت جسمی زیادی در افراد سالم و بیمار ، برای روزه داری بیان شده است ، که از جمله</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>؛</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)اثر بر سوخت و ساز ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)غلظت هورمونها ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)فعالیت کلیه ها ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آزمایشهای کبدی ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)دستگاه گوارش ،‌</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)دستگاه قلب و عروق ،‌</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)آثار عصبی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>و روانی ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)اثر بر الکترولیتها و شاخصهای خون سازی ،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)اثر بر کاهش وزن و</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ... </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>می باشد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . <BR><SPAN style="mso-font-width: 90%">• </SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-width: 90%" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)شیوع حملات صرعی در روزه داران ماه مبارک رمضان کاهش می یابد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-width: 90%" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr> <BR>• </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)روزه داری سبب کاهش افسردگی ، افکار پارانوئیدی و وسواس می گردد و عزت نفس</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>فرد را افزایش می دهد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>•</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)درمان چاقی .<BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>•</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) دفع فضولات و سموم متراكم در بدن.<BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>•</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) فرصت دادن به سلول ها و غدد بدن برای تجدید قوا.<BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>•</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) استراحت نسبی كلیه ها و دستگاه ادرار.<BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;<SPAN style="mso-font-width: 90%">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-width: 90%" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>•</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-width: 90%" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) كاهش رسوبات چربی در شریان ها و پیشگیری از تصلب شرایین</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA></SPAN></B></P> text/html 2011-08-05T20:36:04+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری رمضان بر شما خوبان مبارک http://meraj-nk.mihanblog.com/post/445 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>اینم یک شعر از یکی دیگر از خوانندگان خوب وبلاگمون که صمیمانه از تمامی خوانندگان این وبلاگ کمال تشکر را دارم</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <HR style="COLOR: silver" align=center SIZE=2 width="70%" noShade> </SPAN></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A title='"www.rozanehonline.com" t ' href="http://www.rozanehonline.com/join"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; text-underline: none" dir=ltr></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG style="WIDTH: 372px; HEIGHT: 198px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.gulchinnaat.com/wp-content/uploads/2011/07/Ramadan-Wallpapers07.jpg" width=414 height=536></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A title='"www.rozanehonline.com" t ' href="http://www.rozanehonline.com/join"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; text-underline: none" dir=ltr></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>رمضان بر شما خوبان مبارک </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>سحرگاهان به قصد روزه داری// شدم بیدار از خواب و خماری</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>برایم سفره ای الوان گشودند// به آن هر لحظه چیزی را فزودند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>برنج و مرغ و سوپ وآش رشته// سُس و استیک با نان برشته</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>خلاصه لقمه ای از هرچه دیدم// کمی از این کمی از آن چشیدم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>پس از آن ماست را کردم سرازیر// درون معده ام با اندکی سیر</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>وختم حمله ام با یک دو آروغ// بشد اعلام بعداز خوردن دوغ</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>سپس یک چای دبش قند پهلو// به من دادند با یک دانه لیمو</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>خلاصه روزه را آغاز کردم// برای اهل خانه ناز کردم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>برای اینکه یابم صبر و طاقت// نمود م صبح تا شب استراحت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>دوپرس ِ کلّه پاچه با دو کوکا// کمی یخدر بهشت یک خورده حلوا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>به افطاری برایم شد فراهم// زدم تو رگ کمی از زولبیا هم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>وسی روزی به این منوال طی شد// نفهمیدم که کی آمد و کی شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>به زحمت صبح خود را شام کردم// به خود سازی ولی اقدام کردم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>به شعبان من به وزن شصت بودم// به ماه روزه ده کیلو فزودم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>اگرچه رد شدم در این عبادت// به خود سازی ولیکن کردم عادت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>خدایا ای خدای مهر و ناهید// بده توش و توانی را به« جاوید»</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>که گیرد سالیان سال روزه// اگرچه او شود از دم رفوزه</SPAN></P> <P></P> text/html 2011-08-05T20:33:56+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری آثار و فضایل معنوی روزه http://meraj-nk.mihanblog.com/post/47 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>1- تقوا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>2. تعادل اقتصادی(مال حلال </SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman">–</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA> رسیدگی به فقراء)<BR>3. مهار شهوت جنسی <BR>4. اخلاص:. <BR>5. آرامش قلب: <BR>6. ورود به بهشت:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>7 دعای ملایك: <BR>8. استجابت دعا<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>9- دور كردن شیطان از انسان<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>10 قبولی اعمال وشفاعتش<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-font-width: 90%" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B></P> text/html 2011-08-04T20:30:00+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری نکات طلایی دیدارهای10ساله با رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) http://meraj-nk.mihanblog.com/post/212 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" lang=AR-SA><FONT size=3>&nbsp;79<BR>عمده‌ترین‌ وظیفه‌ دانشجویان‌ مقابله‌ با آن‌ كسانی‌ است‌ كه‌ می‌خواهند محیط متناسب‌ با رشد علمی‌ در دانشگاهها را از بین‌ ببرند و با كشاندن‌ آنان‌ به‌ امور حاشیه‌ای‌ سطح‌ علمی‌ دانشجویان‌ را تنزل‌ دهند.&nbsp;&nbsp;<BR>80<BR>نیازمند بودن تلاش و فداكاری همگانی بوی‍ژه نخبگان علمی و فرهنگی كشور برای حفظ و ارتقاء هویت‌ تاریخی‌، فرهنگی‌ و تمدنی‌ .محدود و محصور نبودن آزادی و آزادیخواهی در معنای سیاسی .&nbsp;<BR>81<BR>دانشگاه‌ مركز علم‌ و آگاهی‌ است‌ و هر چیزی‌ كه‌ مزاحم‌ علم‌ یا آگاهی‌ باشد جایش‌ در دانشگاه‌ نیست‌.عدالت روح ومعنای نظام اسلامی است و برای برپایی عدالت باید به مبارزه با مفاسد پرداخت .<BR>82<BR>نیاز جامعه و كشور فكر كردن جوانان در مورد مسائل عمده كشور و اعتماد به نفس آنان در طرح مطالبات و دیدگاههایشان. محدود و محصور نبودن آزادی و آزادیخواهی در معنای سیاسی .<BR>&nbsp;83<BR>رمز اصلى حل مشكلات و پیشرفت كشور، اهمیت دادن به علم است.&nbsp; قرار گرفتن عدالت و رفع فساد بعنوان درخواست همیشگى دانشجویان و جامعه و زیر سؤال نرفتن فعالیتها و كارهای مثبت انجام شده در كنار آن .<BR>84<BR>تاكید بر لزوم توجه جدی مجموعه دانشجویی كشور به جایگاه تاریخی و جغرافیای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران. نقش اساسی دانشگاه ها در قدرت علمی كشور به عنوان پایه و زیربنای اقتدار ملت ایران.<BR>85<BR>دشمن به طور ویژه، بر روى جریانهاى دانشجویى، سرمایه‏گذارى میكند تا بتوانند در محیطهاى دانشجویى نفوذ و رخنه كنند. دانشجویان باید قدرت تحلیل مسائل و جریان های روز کشور را دارا باشند .<BR>&nbsp;86<BR>مطالبه بدون معارضه و دشمنی از مسئولین و انتقاد از و مطالبه از آنان از جمله رهبری در عین صفا و دوستی. طرحِ به دور از افراط و تفریط خواسته ها و پیگیری همراه با عقلانیت و اعتدال .<BR>87<BR>تعیین رئیس یک سازمان از جانب رهبری، دلیلی برای انتقاد نكردن از آن سازمان نیست. دنباله روی از ظواهر غربی و یاس و ناامیدی از موانع پیشرفت انقلاب اسلامی است.<BR>&nbsp;88<BR>دانشجویان افسران عزیز جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم هستند . اگر با دید کلان و جامع به حرکت های نظام اسلامی ایران نگاه شود این حرکات قانع کننده خواهد بود.</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-08-04T20:22:03+01:00 meraj-nk.mihanblog.com نهاد رهبری یک دلنوشته http://meraj-nk.mihanblog.com/post/444 <P align=center>باسلام</P> <P align=center>اینم یک دلنوشته یکی از بهترین خوانندگان وبلاگمون به نام آقا مهدی</P> <P align=center><FONT size=2>الهی<BR><BR>نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم<BR>نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی<BR><BR>در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی<BR>پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی<BR><BR>کس به غیر از تو نخواهم<BR>چه بخواهی چه نخواهی<BR>باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>==============</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>وقتی‌ قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هایمان‌ می‌شود<BR><BR>وقتی‌ نمی‌توانیم‌ اشك‌هایمان‌ را پشت‌ پلك‌هایمان‌ مخفی‌ كنیم‌<BR><BR>و بغض‌هایمان‌ پشت‌ سر هم‌ می‌شكند،<BR><BR>وقتی‌ احساس‌ می‌كنیم‌ بدبختی‌ها بیشتر از سهم‌مان‌ است‌ و رنج‌ها بیشتر از صبرمان؛<BR><BR>وقتی‌ امیدها ته‌ می‌كشد و انتظارها به‌ سر نمی‌رسد،<BR><BR>وقتی‌ طاقتمان‌ طاق‌ می‌شود و تحملمان‌ تمام...<BR><BR><BR>آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم‌ و مطمئنیم‌ كه‌ تو،<BR><BR>فقط‌ تویی‌ كه‌ كمكمان‌ می‌كنی...<BR><BR>آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا می‌كنیم، تو را می‌خوانیم.<BR><BR>آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را آه‌ می‌كشیم، تو را گریه‌ می‌كنیم، تو را نفس‌ می‌كشیم.<BR><BR>وقتی‌ تو جواب‌ می‌دهی،<BR><BR>‌ دانه‌دانه‌ اشك‌هایمان‌ را پاك‌ می‌كنی‌ و یكی‌یكی‌ غصه‌ها را از توی‌ دلمان‌ برمی‌داری،<BR><BR>‌ گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هایمان‌ را باز می‌كنی‌ و دل‌ شكسته‌مان‌ را بند می‌زنی،<BR><BR>‌ سنگینی‌ها را برمی‌داری‌ و جایش‌ سبكی‌ می‌گذاری‌ و راحتی؛<BR><BR>‌ بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی‌ می‌دهی‌ و بیشتر از لب‌ها، لبخند،<BR><BR>‌ خواب‌هایمان‌ را تعبیر می‌كنی‌ و دعاهایمان‌ را مستجاب‌ و آرزوهایمان‌ را برآورده،<BR><BR>‌ قهرها را آشتی‌ می‌كنی‌ و سخت‌ها را آسان.<BR><BR>‌ تلخ‌ها را شیرین‌ می‌كنی‌ و دردها را درمان،<BR><BR>‌ ناامیدها، امید می‌شود و سیاه‌ها سفید سفید...<BR><BR>خدایا<BR><BR>تورا صدا میکنیم ،تو را می خوانیم</FONT> </P>